STEADICAM

Operator: Marcin Majerski

CABLECAM

Operator: Małgorzata Majerska

CAMERA CRANE

Operator: Małgorzata Majerska